Aarhus Universitets segl

Projekter


Byudvikling, arkitektur og design

Forskningsenheden beskæftiger sig med fortid og nutid inden for arkitektur, design og bykultur med fokus på historien og teorien om det 20. århundredes arkitektur og byen.
Der lægges vægt på arkitektur og rumlig design som kreativ praksis samt et socialt og kulturelt fænomen. 


Det Strategiske Museum

Det Strategiske Museum eller Strategisk Kulturel Kommunikation. Forskningsgruppen fokuserer på strategisk kommunikation for museer og andre kulturinstitutioner. Indenfor kulturverdenen tales der meget om formidling men mindre om den kommunikation, som formidlingen er et udtryk for. Derfor vil vi med cases og teori undersøge, hvordan kulturelle organisationer understøttes i at anvende kommunikation som et strategisk værktøj internt såvel som i samarbejder med og over for eksterne stakeholdere. 


Digitale kulturarvsstudier

Denne forskningsgruppe undersøger medieringsprocesser og betydningsdannelse, når museer og samlingers kunst og kultur analyseres og dokumenteres digitalt.
Gruppen er affilieret SMK Open, Statens Museum for Kunsts digitale satsning.


Lærende partnerskaber mellem museer og skoler

Forskningsenheden beskæftiger sig med lærende partnerskaber mellem kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner med fokus på teori og metoder, som gør det muligt at undersøge og analysere den læring og praksis, som opstår i grænsefladen mellem de to typer af institutioner.  

Koordinator: Sally Thorhauge


Vores Museum

Nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling. Deltagere fra Aarhus Universitet: Ane Hejlskov Larsen, Mia Falch Yates, Christiane Særkjær og Lise Skytte Jakobsen.