Aarhus Universitets segl

Netværk

  • Museologi deltager i Arts' strategiske satsningsområde Center for Uses of the Past, og forskningsprogrammets medlemmer deltager aktivt i Aarhus Universitets Museumsnetværk og Dansk Center for Museumsforskning
  • Deltagere i Museologi vil også bidrage med aktuel forskningsbaseret viden til stadig udvikling af den tværfaglige tilvalgsuddannelse i Museologiske Studier 
  • På vegne af IKK deltager lektor Ane Hejlskov Larsen i Dansk Center for Museumsforskning, der er et center uden mure for danske universiteter og højere læreanstalter. Det består af centrale institutter, som bedriver museumsforskning. Ane Hejlskov Larsen sidder i centrets styregruppe og har været medarrangør af flere seminarer, senest om Virksomhedsmuseer. Se mere på museumsforskning.dk

CultureSustain. Et DFF eksplorativt netværk 2022-2025

Formålet med et skandinavisk museumsforskningsnetværk er at samle teoridrevne og praksisbaserede forskningsmiljøer i Danmark, Norge og Sverige for i fællesskab at udveksle erfaringer og viden om, hvordan  danske, norske og svenske museer i form af indsamling og formidling spiller en vigtig rolle for et samfunds kulturelle bæredygtighed. Kulturel bæredygtighed supplerer de tre klassiske søjler (økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed) med en fjerde dimension. Begrebet er på ingen måde entydigt, men kan bl.a. opfattes som det kit, der binder de øvrige forståelser sammen. Det er desuden begrænset, hvad der findes af empiriske museumsstudier i kulturel bæredygtighed, og der findes slet ingen af skandinaviske museer. Det er derfor et mål med denne ansøgning at kvalificere begrebet kulturel bæredygtighed i et forskningsnetværk med forskellige fagligheder på tværs af universiteter og museer, og undersøge, hvilken betydning museernes kerneopgaver har for kulturel bæredygtighed i de tre lande, og hvorvidt begrebet teoretisk og metodisk kan fungere som et kulturpolitisk målbar parameter for museernes opgaveløsninger.

Dansk Center for Museumsforskning

Forskningsprogrammets medlemmer deltager aktivt og er med i styregruppen for Dansk Center for Museumsforskning

Husmuseumsnetværket

Museologisk forskningsprogram indgår i et netværkssamarbejde med Husmuseumsnetværket.

  • Læs mere om dette netværk her