Du er her: AU » Om AU » Center for Museologi

 

KULTURARV OG MUSEER

Museologi er en tværfaglig videnskab. Derfor kommer du til at arbejde med
studerende fra andre fagligheder, fx historie, klassisk arkæologi, forhistorisk
arkæologi, middelalderarkæologi, kunsthistorie, litteraturhistorie, æstetik og
kultur, dramaturgi og etnografi, og med metoder, som kan bruges på tværs
af fagene. Du får en forståelse af begrebet ‘kulturarv’, som kan omfatte alt lige
fra Solvognen til vore dages royale bryllupper, og for kulturarvsprocesser som indsamling, registrering, bevaring og repatriering, både i et aktuelt og historisk perspektiv.

Som museologistuderende får du en særlig grundig indsigt i den måde det vesteuropæiske samfund forvalter kulturarven på i form af museer, lovgivning, kulturpolitik og institutionel praksis og bruger den bl.a. til social inklusion og nye kommunikationsfællesskaber på nettet.

Center for Museologi tilbyder følgende uddannelser:

 

Center for Museologi

Center for Museologi samarbejder med en lang række forskningsnetværk og indgår i mange forskningsmæssige sammenhænge, nationalt og internationalt

Dansk Center for Museumsforskning

Forskningsnetværk for 1800 tallet

Center for museologi indgår i forskningsprogrammet Medialitet, Materialitet og Æstetisk betydning. Vi holder 2-3 faglige seminarier pr. semester. Koordinator på seminarierne er Vinnie Nørskov, som man er velkommen til at kontakte, hvis man er interesseret i at deltage.

Samarbejdspartnere

Center for Museologi har en lang række samarbejdspartnere:

MMeX, videnscenter for digital museumsformidling

Organisationen af danske museer (ODM)

Centerets medarbejdere bidrager til tidsskriftet "Nordisk museologi" 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


Center for Museologi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, 8000 Århus, mail:  kunahl@hum.au.dk,Tlf.: 8716 1200

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.10.2015