Om Center for Museologi

Center for Museologi samarbejder med en lang række forskningsnetværk og indgår i mange forskningsmæssige sammenhænge, nationalt og internationalt:

Dansk Center for Museumsforskning

Forskningsnetværk for 1800 tallet

Center for museologi indgår i forskningsprogrammet Medialitet, Materialitet og Æstetisk betydning. Vi holder 2-3 faglige seminarer pr. semester. Koordinator på seminarerne er Vinnie Nørskov, som man er velkommen til at kontakte, hvis man er interesseret i at deltage.

 

Studier i kulturarv og museer

Museologi er en tværfaglig videnskab. Derfor kommer du til at arbejde med studerende fra andre fagligheder, fx historie, klassisk arkæologi, forhistorisk arkæologi, middelalderarkæologi, kunsthistorie, litteraturhistorie, æstetik og kultur, dramaturgi og etnografi, og med metoder, som kan bruges på tværs af fagene. Du får en forståelse af begrebet ‘kulturarv’, som kan omfatte alt lige fra Solvognen til vore dages royale bryllupper, og for kulturarvsprocesser som indsamling, registrering, bevaring og repatriering, både i et aktuelt og historisk perspektiv.

Som museologistuderende får du en særlig grundig indsigt i den måde det vesteuropæiske samfund forvalter kulturarven på i form af museer, lovgivning, kulturpolitik og institutionel praksis og bruger den bl.a. til social inklusion og nye kommunikationsfællesskaber på nettet.

Center for Museologi tilbyder følgende uddannelser:

Kontakt

Ane Hejlskov Larsen

Lektor, centerlederInstitut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie
M
H bygn. 1580, 248
P +4587163039
P +4520434657

Samarbejdspartnere

Center for Museologi har en lang række samarbejdspartnere:

MMeX, videnscenter for digital museumsformidling

Organisationen af danske museer (ODM)

Centerets medarbejdere bidrager til tidsskriftet "Nordisk museologi"