2014

 

 

  • Dansk Center for Museumsforskning afholder seminar om Museumsfusioner den 11. november fra kl. 13-17 på det nye Moesgård, MOMU. Studerende er velkomne, men tilmelding er nødvendig via dette link, hvor du også kan finde det færdige program: museumsforskning.dk

 

Info til nye studerende på Museologiske studier efterår 2014:

Kære kommende museologistuderende.
I vil i løbet af august modtage et brev fra AU, når I er blevet optaget.

Derfor vil vi bede jer om allerede nu at notere følgende datoer:

  1. Der er intro-dag den 25. august. Reserver hele dagen
  2. Vi regner med sociale aktiviteter i løbet af ugen, som arrangeres af en tutorgruppe
  3. Vi har planlagt en tre-dages ekskursion til København den 16.-18. september. Sæt venligst kryds
  4. Undervisningen begynder den første uge af september. Vi kender dog endnu ikke datoen

 

Et par vigtige datoer for museologer:

  • Ph.d. Ingrid Vatne holder oplæg om "Publikumsudvikling som institutionsudvikling", hvor hun vil undersøge longterm impact i publikumsudviklingsprojekter, som indgår i Aarhus 2017. Det gør hun den 18. juni kl.13.30 i vores museologiske forskergruppe. Vinnie Nørskov har reserveret et lokale til mødet på Antikmuseet, så vi ved samme lejlighed kan se den nye og aktuelle udstilling.

 

  • Der er museologisk konference den 13.-15. juni om klassiske arkæologi og universitetssamlinger - en meget spændende konference med en lang række internationale og toneangivende fagfolk, arrangeret af Vinnie Nørskov og Lærke Maria Funder Andersen fra Antikmuseet og Institut for Kultur og Samfund. Se vedhæftet program.