2012

PH.D.-FORSVAR: FORANDRING ELLER FERNIS: MUSEALE TRANSLATIONER AF STRATEGISK KOMMUNIKATION

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden præsenterer ph.d.-studerende Anna Karina Kjeldsen sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Tirsdag den 18. december 2012, kl. 14.00 i Aud. 105, bygning 1482, Aarhus Universitet, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C

Efter forsvaret er der reception i lokale 620, bygning 1483.

ALLE ER VELKOMNE!

 

 

INVITATION til  FORELÆSNING

Onsdag d. 21. November 2012, kl. 16.00
Kasernen, Langelandsgade 139, bygning 1585 Lille Sal

  

Dr. Janet Marstine
Programme Director, Art Museum and Gallery Studies,
School of Museum Studies, University of Leicester

 

Reonciliations in Milwaukee
Theaster Gates, Dave the Potter and the Chipstone Foundation