Nyhedsarkiv 2011

Juni 

 • Tidsskriftet Nordisk Museologi har i sommernumret 2011 fokus på den digitale museologi. Numrets tema og artikler er skabt i et samarbejde med komiteen bag den nordiske NODEM konference i København november 2010. Numret kan købes via tidsskriftets hjemmeside. 

 • Vinnie Nørskov og Ane Hejlskov Larsen var gæsteundervisere på masteruddannelsen Museum studies på Islands Universitet i Reykjavik fra den 27. marts til den 2. april 2011.

  Kurset var et 5 ects kursus på engelsk i "Best practice in museums". Se program her>>.

15 museumsansatte og 15 museologistuderende fra Reykjavik Universitet deltog i kurset. Følg med på Facebook her>>

 December

Annoncering af udbud af modul 3, digital formidling, på masteren i museumsstudier.
Se program her>>

   
 • Kursus i museologi over 2 semestre. Kursusrække på Center for Museologi, Aarhus Universitet, og fem museer i Århus. Kursets formål er at sætte kursusdeltagerne i stand til dels at benytte museer som læringsressource til gymnasieelever, dels at gøre eleverne til nysgerrige og kritiske brugere af museet som videns- og samfundsinstitution. Undervisningen vil derfor udvikles sammen med udvalgte museer og gymnasier og delvist foregå på disse steder. Læs mere>> 
 
Juni   
 • Lektor og leder af Antikmuseet, Vinnie Nørskov, bidrog med et oplæg om passion på formidlingsmødet for museer i Nyborg den 22. marts. Hendes oplæg kan ses og høres her>> 

 
Juni   
 • En national brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer har påvist, at især unge mellem 14 og 29 år er underrepræsenterede på museerne. Derfor har Kulturarvsstyrelsen bedt Center for Museologi på Aarhus Universitet og DAMVAD om at gennemføre en kvalitativ undersøgelse af de unges brug og ikke-brug af museer. Undersøgelsen er case-baseret, som tager unge og museumsmiljøet i tre danske byer som udgangspunkt. Grundtanken er, at museer ikke kan forstås som isolerede institutioner, men må betragtes som en del af deres lokale miljø, herunder de eksisterende undervisnings- og fritidstilbud for unge. Undersøgelsen baserer sig på en fokusgruppeanalyse blandt unge museumsbrugere, telefon-interviews med unge ikke-brugere, personlige interviews med museumsledere samt et forsknings-review af dansk og international forskning på området. Kontakt Centerleder Ane Hejlskov Larsen for flere oplysninger. 

 
Juni 2011   
 • Nyt ph.d.-projekt om kulturhistoriske museer som et informelt læringsmiljø:

  Sally Thorhauge, gymnasielærer på Horsens Gymnasium, har med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen, Region Midt, Horsens Gymnasium og Aarhus Universitet fået tildelt et ph.d.-stipendium til projektet:

  Kulturhistoriske museer som et informelt læringsmiljø - behov for nytænkning af museernes formidlingspraksis i forhold til gymnasieskolen

  Projektet udspringer af udviklingsprojektet intrface, hvor gymnasiale lærere og museumsinspektører samarbejder om at udvikle og gennemføre undervisningsforløb for gymnasieelever, og museet inddrages og involveres som videns- og læringsressource. 

 
Juni 2011    
Marts 2011  
 • Center for Museologi udfører følgeforskning på projektet Intrface i Region Midt om udvikling af skoleforløb mellem museer og gymnasiale uddannelser i 2008-2011. To af centrets medarbejdere lancerede d. 28.4. 2009 partnerskabsmodellen, se slides på afslutningskonferencen på projektfase 1.
 
Marts 2011          
 • Tidsskriftet Nordisk Museologi har i 2009 valgt at fokusere hele to numre på temaet Udstillingsmediets virkemidler og samspil med publikum , som i disse år er et særdeles centralt spørgsmål. Nummer 1, som udkom juni 2009, rummer bl.a. en kritisk udstillingsanalyse af Nationalmuseets nyopsætning af de permanente samlinger, en undersøgelse af,  hvordan det kulturhistoriske museum kan arbejde med publikums følelser i formidlingen, en artikel om social inklusion på nordiske museer og meget mere. Nummer 2, som udkommer i december måned, tilføjer nye spændende artikler om sammenhængen mellem computerspil og kunstmuseer, om vildsvinets udstillingshistorie og byder på flere nye udstillingsanalyser. De to numre koster tilsammen 285 dkr., hvis man bestiller et abonnement. Studerende kan købe de to numre til 190 kr. Klik ind på  www.nordiskmuseologi.org/NM%20orderform.pdf